Finanse

gospodarka online

Monopol ponadnarodowy

Komentowanie nie jest możliwe

Monopolem ponadnarodowym staje się przedsiębiorstwo, które prowadzi działalność produkcyjną w co najmniej dwu krajach. Współczesne wielkie korporacje ponadnarodowe obejmują zakresem swej działalności dziesiątki krajów, opanowując poprzez swe filie całe dziedziny i gałęzie gospodarki. Ogólną przesłanką powstawania korporacji międzynarodowych jest wywóz kapitału przez monopole w celu osiągnięcia zysków z działalności zagranicznej. Samo zjawisko wywozu kapitału znane jest od dawna, szybki rozwój  [ Read More ]

Podzial mezozoiku

Komentowanie nie jest możliwe

Po podziale mezozoiku, na początku lat trzydziestych na nowo uporządkowano trzeciorzęd, wywodzący swą nazwę jeszcze z czasów, gdy powstawały naukowe podstawy geologii; jest to okres dziejów Ziemi, w którym powstały pokłady węgla brunatnego i nastąpiło wielkie wydźwignięcie się gór typu alpejskiego. Już w roku 1829 francuscy geolodzy, opierając się na nowych badaniach, oddzielili od trzeciorzędu jako samodzielny okres czwartorzęd, z  [ Read More ]

Poczatki pomocy spolecznej

Komentowanie nie jest możliwe

Już w 1601 r. królowa angielska wydała przepisy zwane prawem ubogich, nakładające na gminy obowiązek przyjścia z pomocą osobom pozbawionym opieki ze strony rodziny, dopiero jednak pojawienie się przemysłu fabrycznego i rozwój kapitalistycznych środków produkcji spowodował gwałtowny wzrost liczby potrzebujących wsparcia. Jednocześnie idee Rewolucji Francuskiej sprawiły załamanie się poprzednich rozwiązań ustrojowych i społecznych. W związku z tym władze państwowe stanęły  [ Read More ]

Pluton w Oak Ridge

Komentowanie nie jest możliwe

Latem z Oak Ridge dotarły pierwsze porcje cennego plutonu (w postaci azotanu plutonu) i od razu rozpoczęły się eksperymenty. Pracą wielkiego zespołu naukowców (w 1943 r. – 1500 osób, w 1944 r. – 3500 i w 1945 r. – 5700) kierował Oppenheimer. Sam też dobierał nowych pracowników, co powodowało konieczność podróżowania po całym kraju. Laboratorium naukowe w Los Alamos przeszło  [ Read More ]

Pierwszy reaktor

Komentowanie nie jest możliwe

Należy podkreślić, iż uruchomienie pierwszego na świecie reaktora jądrowego nosiło w sobie elementy ryzyka, z czego być może sami naukowcy nie zdawali sobie do końca sprawy. W reaktorze miała znajdować się pewna ilość promieniotwórczego materiału, a przy takiej lokalizacji wszystko, co mogłoby doprowadzić do nadmiernego promieniowania jonizującego, było niedopuszczalne. Termin „topienie rdzenia” jeszcze nie istniał, ale takie ryzyko wziął na  [ Read More ]

Organizacja pracy w reaktorach

Komentowanie nie jest możliwe

Organizacja pracy w laboratoriach w Hanford czy Oak Ridge wymagała niemal ciągłego nadzoru ze strony naukowców. Naukowcy i technicy z Met Lab w Chicago byli więc w ciągłych podróżach; mówiono o nich, że żyją „w drzwiach obrotowych”. Podczas gdy w Hanlord wytwarzano niezbędne ilości plutonu Pu-239, a w Oak Ridge – wysokowzbogaconego uranu, na odległym płaskowyżu pośrodku pustyni w stanie  [ Read More ]

Szukaj

Popular